Matsu Tsuko

Brash Matsu Daimyo of the Lion Clan

Description:
Bio:

Matsu Tsuko

Legend of the Five Rings: Suikoden morethanbob