Shinjo Yokatsu

The Unicorn Clan Champion

Description:
Bio:

Shinjo Yokatsu

Legend of the Five Rings: Suikoden morethanbob