Shosuro Jitaka

Clan Coup

Description:
Bio:

Shosuro Jitaka

Legend of the Five Rings: Suikoden morethanbob